Privatlivspolitik

Generelt

Ved Uma Film ApS behandler og opbevarer persondata i forbindelse med produktion af film og Tv-serier. Uma Film er dataansvarlig, og sikre at dine persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Spørgsmål angående persondata kan sendes til [email protected]

Behandling af persondata

Uma Film behandler følgende personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, adresse, e-mail og bankinformationer. Disse data anvender Uma Film i forbindelse med udvikling, produktion, lancering og salg af vores film og Tv-serier.

I særlige tilfælde og kun med samtykke indsamler Uma Film helbredsdata til brug for forsikring og i forbindelse med sygdom.

I særlige tilfælde og kun med samtykke kan Uma Film indhente oplysninger om straffeattest og børneattest.

Uma Film behandler kun data, der er relevante eller lovpligtige i forhold til konkrete formål.

Datasikkerhed

Uma Film sørger for at behandle dine persondata sikkert og fortroligt.

Opbevaringsperiode

Uma Film opbevarer dine data så længe produktionen er ophavsretligt beskyttet, eller så længe anden lovgivning tilsig. Når Uma Films brug af dine personoplysninger ikke længere er nødvendige eller Uma Film ikke længere er forpligtet til at opbevare dem, vil dataene blive slettet.

Overførsel af oplysninger til tredjemand

I visse tilfælde kan Uma Film videregive dine personoplysninger til tredjemand herunder rådgivere, repræsentanter og/eller leverandører. Dette vil ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, og vil kun ske i det omfang det er nødvendigt for at tredjemand kan levere en ydelse til Uma Film eller handle på vegne af Uma Film, f.eks. til håndtering af løn- og andre udbetalinger som en del af opfyldelsen af Kontrakten. 

Hvis dine oplysninger bliver overført til lande udenfor EU/EØS, vil det kun ske til lande, som er godkendt af EU Kommissionen med samme sikkerhedsniveau som i EU. 

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid få indsigt i dine persondata, anmode om at få data ændret eller i særlige tilfælde slettet. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os via [email protected]

Hvis du er utilfreds med den måde Uma Film ApS behandler dine persondata på, har du ret til at indgive klage til Datatilsynet www.datatilsynet.dk